Page 10 - Gebruikershandleiding Fiat Ducato
P. 10

ATTENTIE      Knop Æ dient voor het ontgrendelen van
                      de voorportieren.
         Druk het knopje B alleen in                                    DASHBOARD  EN BEDIENING
         als de sleutel ver genoeg van Knop Ø dient voor het vergrendelen van
     het lichaam (speciaal de ogen) en van alle portieren/deuren.
     voorwerpen die snel beschadigen (bij- Knop Ë dient voor het ontgrendelen van
     voorbeeld kledingstukken) is verwij- de deuren van de laadruimte.
     derd. Laat de sleutel nooit onbeheerd                                  VEILIGHEID
     achter. Hiermee voorkomt u dat ie- Als de portieren worden ontgrendeld,
     mand (dit geldt in het bijzonder voor wordt de interieurverlichting een bepaal-
     kinderen) per ongeluk op de knop de tijd ingeschakeld.      fig. 5           F0N0145m
     drukt.                                                  STARTEN  EN RIJDEN
                                       Enkele uitvoeringen zijn voorzien van een
                                       sleutel met afstandsbediening met 2 knop-
                                       pen Á en Ë fig. 5.
                                       Knop Á dient voor het vergrendelen  LAMPJES EN BERICHTEN
                                       van alle portieren/deuren.
                                       Knop Ë dient voor het ontgrendelen
                                       van alle portieren/deuren.
                                                          NOOD- GEVALLEN


                                                          ONDERHOUD  EN ZORG
                                                          TECHNISCHE GEGEVENS
                                                          ALFABETISCH REGISTER
                                                         9
                             INDEX
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15