Page 10 - NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING VOOR MAGENTO E-COMMERCE
P. 10

1.2.2 Details van een bestelling bekijken

       Magento biedt u een grote variatie aan informatie voor elke bestelling. Deze sectie zal een snelle kijk
       geven op een deel van de informatie die voor iedere bestaande bestelling beschikbaar is.

       Het menu aan de linkerzijde van de informatiepagina geeft u toegang tot de verschillende pagina’s
       waar deze informatie beschikbaar gesteld wordt. Deze pagina’s zijn: Informatie,  Facturen,
       Creditnota’s, Verzendingen en Eerder notities. Hieronder worden deze opties uitgelegd.

       Informatie Pagina
       Deze pagina geeft een overzicht weer van de meest belangrijke informatie over de bestelling, zoals
       huidige status van de bestelling, de bestelde producten, klantinformatie, factuurinformatie,
       verzendingsinformatie en betaalinformatie.

          Notitie: SKU (Stock Keeping Unit) specificeert de product code die gebruikt is om de eigenlijke
          voorraad bij te houden.


       De pagina Eerdere notities geeft u de mogelijkheid om de status van de bestelling te veranderen en
       opmerkingen erbij te plaatsen.

       Vink het hokje Breng de klant op de hoogte aan om de klant een kopie van het bericht te sturen.


       Factuur Pagina
       Een factuur representeert een bevestiging van de betaling. De factuur pagina maakt het voor u mogelijk
       om een lijst met facturen te bekijken die opgemaakt voor een bestelling.

       Een factuur kan opgemaakt worden als u daar om vraagt of als producten verzonden worden. Als de
       producten van een bestelling verzonden worden in meerdere verzendingen, wordt er voor iedere aparte
       verzending een factuur opgemaakt.

       Credit Nota’s Pagina
       De credit nota’s pagina geeft een lijst van producten binnen deze bestelling  weer  waarvoor  een
       restitutie is betaald. U kunt op een credit nota klikken om de details weer te geven.

       Verzendingen Pagina
       Op deze pagina vindt u de registratie van producten die verzonden zijn. Net zoals met facturen kunnen
       er ook meerder verzendingen per bestelling plaatst vinden.

       De verzendingen pagina geeft een lijst van verzendingen weer van de producten binnen deze
       bestelling. U kunt op een verzending klikken om de details te bekijken.


       Op de verzendingen pagina kunt u ook het verzendingsnummer zien dat ontvangen is van de
       verzendservice. Het nummer geeft klanten de mogelijkheid om hun bestelling  te  beoordelen  met
       gebruik van de Mijn Account optie op de website.                                                        10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15